DZIĘKUJEMY!

PODZIEKOWANIE

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy tak licznie włączyli się w zbiórkę na rzecz pomocy dzieciom na Ukrainie. Dziękujemy za wrażliwość, chęć niesienia pomocy i zaangażowanie.

 

1 2