KONKURS - PRAWA DZIECKA

imagesW związku ze zbliżającym się Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka, obchodzonym corocznie 20 listopada, ustanowionym uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 7 listopada 2014 r. dla upamiętnienia 25. rocznicy przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Konwencji o prawach dziecka, Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak ogłasza konkurs dla wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych na najciekawsze prace plastyczne o tematyce związanej z prawami dziecka. Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka to święto szczególne, pełne dziecięcej radości i zabawy, które pełni też inną ważną rolę. 

Prace składamy do dnia 13 grudnia 2021 r. do p. pedagog – Ewy Jurczuk.

Organizatorzy ustalili trzy kategorie wiekowe. Dwie dotyczą szkół podstawowych: kl. I-IV, kl. V-VIII, jedna przeznaczona jest dla szkół ponadpodstawowych. Prace będą oceniane osobno dla każdej kategorii wiekowej. Prace mogą być wykonane dowolną techniką i w dowolnym formacie.

Rzecznik Praw Dziecka zaprasza serdecznie do wzięcia udziału w konkursie.

Więdej na stronie https://brpd.gov.pl/2021/10/29/wielki-konkurs-rzecznika-na-najciekawsze-prace-plastyczne-o-prawach-dziecka/