LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

 

logo 

     Nasza szkoła przystąpiła do rządowego programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI. Jest to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymały od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych. Realizując program nasza szkoła dokonała zakupów pomocy dydaktycznych oraz sprzętów, dzięki którym uczniowie będą zdobywać nowe umiejetnosci oraz kompetencje. Zakupione zostały m. in. Drukarka i Skaner 3D, oprogramowane do obróbki grafiki i filmu, okulary VR wraz z licencją, sprzęt do nagrywania, akcesoria do fotografii, maszyny do szycia, hafciarka, overlok oraz akcesoria do szycia, piekarnik i akcesoria do pieczenia i gotowania, narzędzia do obróbki drewna, klocki Lego także robociki do nauki programowania, mikroskopy i sprzęt optyczny. Zakupione pomoce będą służyły podczas lekcji a takze w czasie zajęć dodatkowych i projektów edukacyjnych.