DYŻUR WAKACYJNY DLA PRZEDSZKOLI

logo6Dyżur wakacyjny dla oddziału przedszkolnego w naszej szkole odbędzie się w terminie 1-16 sierpnia 2024r.

Informacja dotycząca dyżuru wakacyjnego

 

Szanowny Rodzicu,

  • deklaracje na dyżur wakacyjny składane są w terminie od 3 do 10 czerwca 2024 r. w placówce, do której rodzic chce zapisać dziecko;
  • deklarację możesz złożyć tylko do jednej placówki dyżurującej w tym samym okresie;
  • składaj deklarację na dyżur wakacyjny na okres, w którym faktycznie planujesz pobyt dziecka w placówce;
  • o przyjęciu na dyżur wakacyjny nie decyduje kolejność zgłoszeń;
  • w przypadku większej liczby zgłoszeń na dany dyżur wakacyjny niż miejsc, o przyjęciu na dyżur decyduje dyrektor biorąc pod uwagę m. in.: miejsce uczęszczania dziecka do placówki, miejsce zamieszkania oraz wiek dziecka;
  • jeżeli dziecko nie dostanie się na dyżur wakacyjny do deklarowanej placówki, rodzicowi telefonicznie zostanie zaproponowane inne miejsce dyżuru;
  • wszystkie dzieci, których rodzice złożą deklarację w terminie, zostaną objęte opieką w czasie dyżuru wakacyjnego.

Rodzicu, w związku z koniecznością zamówienia przez placówkę produktów żywnościowych na czas dyżurów, jesteś zobowiązany do niezwłocznego poinformowania placówki w przypadku rezygnacji z chęci objęcia dziecka dyżurem wakacyjnym.

Deklaracja na dyżur wakacyjny w SP6--> POBIERZ