INFORMACJA DOTYCZĄCA ZWROTU LEKTUR I PODRĘCZNIKÓW DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 

Uprzejmie proszę o zwrot wypożyczonych książek do biblioteki szkolnej według następującego harmonogramu:

 

 

 

Klasa 1 a - 08.06.2020 r. (poniedziałek), godz. 08.00 - 09.00

 

Klasa 1 b - 08.06.2020 r. (poniedziałek), godz. 09.00 - 10.00

 

Klasa 1 c - 08.06.2020 r. (poniedziałek), godz. 10.00 - 11.00

 

Klasa 2 a - 08.06.2020 r. (poniedziałek), godz. 11.00 - 12.00

 

Klasa 2 b - 08.06.2020 r. (poniedziałek), godz. 12.00 - 13.00

 

Klasa 2 c - 08.06.2020 r. (poniedziałek), godz. 13.00 - 14.00

 

Klasa 3 a - 08.06.2020 r. (poniedziałek), godz. 14.00 - 15.00

 

 

 

Klasa 3 b - 09.06.2020 r. (wtorek), godz. 08.00 – 09.00

 

Klasa 3 c - 09.06.2020 r. (wtorek), godz. 09.00 – 10.00

 

Klasa 4 a - 09.06.2020 r. (wtorek), godz. 10.00 – 11.00

 

Klasa 4 b - 09.06.2020 r. (wtorek), godz. 11.00 – 12.00

 

Klasa 5 a - 09.06.2020 r. (wtorek), godz. 12.00 – 13.00

 

Klasa 5 b - 09.06.2020 r. (wtorek), godz. 13.00 – 14.00

 

Klasa 5 c - 09.06.2020 r. (wtorek), godz. 14.00 – 15.00

 

 

 

Klasa 5 d - 10.06.2020 r. (środa), godz. 08.00 – 09.00

 

Klasa 6 a - 10.06.2020 r. (środa), godz. 09.00 – 10.00

 

Klasa 6 b - 10.06.2020 r. (środa), godz. 10.00 – 11.00

 

Klasa 6 c - 10.06.2020 r. (środa), godz. 11.00 – 12.00

 

Klasa 6 d - 10.06.2020 r. (środa), godz. 12.00 – 13.00

 

Klasa 6 e - 10.06.2020 r. (środa), godz. 13.00 – 14.00

 

Klasa 7 a - 10.06.2020 r. (środa), godz. 14.00 – 15.00

 

 

 

Klasa 7 b - 12.06.2020 r. (piątek), godz. 08.00 – 09.00

 

Klasa 7 c - 12.06.2020 r. (piątek), godz. 09.00 – 10.00

 

Klasa 8 a - 12.06.2020 r. (piątek), godz. 10.00 – 11.00

 

Klasa 8 b - 12.06.2020 r. (piątek), godz. 11.00 – 12.00

 

Klasa 8 c - 12.06.2020 r. (piątek), godz. 12.00 – 13.00

 

 

 

Bardzo proszę o pozostawienie zwracanych książek w holu na parterze szkoły w miejscu do tego wyznaczonym.

 

 Podręczniki należy zwracać po radzie pedagogicznej klasyfikacyjnej według oddzielnego harmonogramu. Za terminowy zwrot lektur i podręczników z góry dziękuję.

 

Wszystkich miłych Czytelników serdecznie pozdrawiam i życzę zdrowych, bezpiecznych i udanych wakacji!    

Bożena Swatko

 

HARMONOGRAM ZWROTU PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH                                                                                                           

 

         

 

 Klasa 1 15.06.2020 r. (poniedziałek), godz. 08.00 – 09.00

 

Klasa 1 b - 15.06.2020 r. (poniedziałek), godz. 09.00 – 10.00

 

Klasa 1 c - 15.06.2020 r. (poniedziałek), godz. 10.00 – 11.00

 

Klasa 2 a - 15.06.2020 r. (poniedziałek), godz. 11.00 – 12.00

 

Klasa 2 b - 15.06.2020 r. (poniedziałek), godz. 12.00 – 13.00

 

Klasa 2 c - 15.06.2020 r. (poniedziałek), godz. 13.00 – 14.00

 

Klasa 3 a - 15.06.2020 r. (poniedziałek), godz. 14.00 – 15.00

 

Klasa 3 b - 15.06.2020 r. (poniedziałek), godz. 15.00 – 16.00

 

 

 

Klasa 8 a - 19.06.2020 r. (piątek), godz. 08.00 – 09.00

 

Klasa 8 b - 19.06.2020 r. (piątek), godz. 09.00 – 10.00

 

Klasa 8 c - 19.06.2020 r. (piątek), godz. 10.00 – 11.00

 

Klasa 7 a - 19.06.2020 r. (piątek), godz. 11.00 – 12.00

 

Klasa 7 b - 19.06.2020 r. (piątek), godz. 12.00 – 13.00

 

Klasa 7 c - 19.06.2020 r. (piątek), godz. 13.00 – 14.00

 

 

 

Klasa 3 c - 22.06.2020 r. (poniedziałek), godz. 08.00 – 09.00

 

Klasa 4 a - 22.06.2020 r. (poniedziałek), godz. 09.00 – 10.00

 

Klasa 4 b - 22.06.2020 r. (poniedziałek), godz. 10.00 – 11.00

 

Klasa 5 a - 22.06.2020 r. (poniedziałek), godz. 11.00 – 12.00

 

Klasa 5 b - 22.06.2020 r. (poniedziałek), godz. 12.00 – 13.00

 

Klasa 5 c - 22.06.2020 r. (poniedziałek), godz. 13.00 – 14.00

 

Klasa 5 d - 22.06.2020 r. (poniedziałek), godz. 14.00 – 15.00

 

 

 

Klasa 6 a – 23.06.2020 r. (wtorek), godz. 08.00 – 09.00

 

Klasa 6 b – 23.06.2020 r. (wtorek), godz. 09.00 – 10.00

 

Klasa 6 c – 23.06.2020 r. (wtorek), godz. 10.00 – 11.00

 

Klasa 6 d – 23.06.2020 r. (wtorek), godz. 11.00 – 12.00

 

Klasa 6 e – 23.06.2020 r. (wtorek), godz. 12.00 – 13.00

 

 

 

 

 

Bardzo proszę o odpowiednie przygotowanie podręczników do zwrotu:

 

- zdjęcie okładek,

 

- niepozostawianie naklejek oraz kartek z notatkami,

 

- usunięcie własnych oznaczeń.

 

 

 

W przypadku zagubienia, zniszczenia lub uszkodzenia podręcznika proszę o jego odkupienie!

 

Bożena Swatko

 

ksiązki