BIBLIOTEKA INFORMUJE

Logo-Kuby-Łodygi

Uprzejmie informujemy,

że od 23.11.2020 r. do 11.12.2020 r.

w bibliotece będziemy przeprowadzać skontrum i w związku z tym, nie będzie można wypożyczać książek.

Uprzejmie zapraszamy wszystkich Czytelników do korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej w tym tygodniu, tj. w dniach

od 16.11.2020 r. – do 20.11.2020 r.

w godzinach 09.00 – 16.00.

Prosimy o zwrot już przeczytanych lektur i wypożyczenie następnych książek, za co z góry dziękujemy! J

DOŻYWIANE UCZNIÓW

W związku z chorobą pracowników kuchni zawieszone zostaje dożywianie uczniów klas 1 - 3 do dnia 6 listopada 2020 r. (włącznie).

Prosimy Rodziców o zapewnienie dzieciom suchego prowiantu. 

Żywienie organizowane będzie tylko dla dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów, którym MOPS refunduje obiady.

Dyrekcja SP 6

9 XI - 29 XI - NAUCZANIE W FORMIE ZDALNEJ

logo6

Drodzy Rodzice,

   Od poniedziałku 9 listopada do 29 listopada br. w klasach I-VIII nauczanie odbywać się będzie w formie zdalnej poprzez aplikację Teams zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć. Oddziały przedszkolne będą funkcjonowały bez zmian w trybie stacjonarnym..

   Pragniemy poinformować, że szkoła zapewni niezbędne zajęcia opiekuńcze w przypadku dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz dzieci osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dyrekcja Szkoły

ZEBRANIA Z RODZICAMI -LISTOPAD

logo6

Dyrektor Szkoły informuje, że zebrania z rodzicami zaplanowane w miesiącu listopadzie odbędą się on-line przez aplikację Teams.

  • Rodziców klas I-IV zapraszamy 2 listopada 2020 r. (poniedziałek).

Zebranie rozpocznie się o godz. 17.00 prelekcją nt. „Bezpieczeństwo dziecka w kontakcie z komputerem i Internetem" wygłoszoną przez psycholog p. Beatę Szynalską-Skarżyńską. Prelekcja dostępna będzie pod przekazanym przez wychowawców linkiem. Bezpośrednio po prelekcji odbędzie się spotkanie z wychowawcą przez aplikację Teams (klasy 1-3 w zespole "edukacja polonistyczna", kl. 4- w zespole "zajęcia z wychowawcą").

Po ogólnym spotkaniu w godzinach 18.00 - 19.00 wszyscy nauczyciele uczący w danych klasach będą dostępni dla rodziców.

Rodzice, którzy chcą spotkać się indywidualnie z nauczycielami przedmiotu proszeni są o skontaktowanie się z konkretną osobą za pomocą aplikacji Teams – prywatnej rozmowy (ikonka na pasku po lewej stronie ze słuchawką telefoniczną i napisem rozmowy).

  • Rodziców klas V-VIII zapraszamy 6 listopada 2020 r. (piątek).

Zebranie rozpocznie się o godz. 17.00 prelekcją nt. „Jak rozpoznać, że z dzieckiem dzieje się coś złego i co z tym zrobić" wygłoszoną przez psycholog p. Beatę Szynalską-Skarżyńską. Prelekcja dostępna będzie pod przekazanym przez wychowawców linkiem. Bezpośrednio po prelekcji odbędzie się spotkanie z wychowawcą przez aplikację Teams w zespole "zajęcia z wychowawcą".

Po ogólnym spotkaniu w godzinach 18.00 - 19.00 wszyscy nauczyciele uczący w danych klasach mają być dostępni dla rodziców.

Rodzice, którzy chcą spotkać się indywidualnie z nauczycielami przedmiotu proszeni są o skontaktowanie się z konkretną osobą za pomocą aplikacji Teams – prywatnej rozmowy (ikonka na pasku po lewej stronie ze słuchawką telefoniczną i napisem rozmowy).

OGŁOSZENIE z dn. 23.10.2020r.

logo6

Szanowni Państwo,

MEN zawiesza na dwa tygodnie zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej i uczniów szkół ponadpodstawowych.

W związku z powyższym uczniowie klas IV-VIII będą kontynuować naukę zdalną do niedzieli, 8 listopada br.

Przedszkola i klasy I-III będą funkcjonowały bez zmian.

WAŻNA INFORMACJA

W związku z wprowadzanymi przez Rząd obostrzeniami konkursy przedmiotowe na etapie szkolnym z historii, fizyki, biologii, wiedzy o społeczeństwie, geografii i chemii nie odbędą się w zaplanowanych w harmonogramie terminach, tj. w dniach 27 – 29 października 2020 r.

OGŁOSZENIE

logo6Informujemy, że  po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz  pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szkole Podstawowej nr 6 w terminie 22 października - 30 października 2020r. będą prowadzone zajęcia w formie zdalnej dla kl. 4-8. Oddziały przedszkolne i kl. 1-3 pracują w trybie stacjonarnym. Zajęcia zdalne będą odbywały się za pomocą aplikacji Teams. Podczas zajęć obowiązują szkolne Zasady korzystania z platformy Teams. http://sp6.edu.pl/index.php/office-365-zdalne-lekcje

Zarządzenie Dyrektora Szkoły

DECYZJE SANEPIDU

Informujemy, że decyzje Sanepidu dla Rodziców kl. 7a, 7d, 8c są do odbioru w siedzibie Sanepidu Pl. Kilińskiego 10.

INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY

logo6Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku z potwierdzonym dodatnim wynikiem testu na COVID -19 u dwóch nauczycieli i ucznia, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Mińsku Mazowieckim oraz zgody organu prowadzącego zawiesza zajęcia w formie stacjonarnej dla klas 6c i 8a w okresie od 13 do 18.10.2020 r. Zawieszone zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W związku z nowym przypadkiem koronawirusa zdalnym nauczaniem w okresie 15-18 października 2020r. zostają objęte również klasy 7a. 7d, 8c.

Informujemy, że w porozumieniu z Sanepidem decyzje dla Rodziców o kwarantannie będą do odebrania w szkole.

 

Dyrektor Szkoły

MASECZKI W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

Noś maseczkęSzanowni Rodzice, w związku z wprowadzeniem na obszarze całego kraju strefy żółtej, a co za tym idzie obowiązku noszenia osłony nosa i ust w przestrzeniach publicznych przypominamy, że od 12 października wszyscy uczniowie są zobowiązani zasłaniać nos i usta podczas pobytu w szkole wszędzie w przestrzeniach publicznych oraz w trakcie przerw. Nie ma takiego obowiązku podczas lekcji, udziału w zajęciach pozalekcyjnych i podczas pobytu w świetlicy szkolnej. Z obowiązku noszenia maseczki lub przyłbicy zwalnia zaświadczenie lekarskie lub orzeczenie o niepełnosprawności.

Prosimy również, aby Rodzice nie gromadzili się w wejściu do szkoły. Osoba, która ma do załatwienia sprawę w szkole powinna wpisać się do specjalnie przygotowanego zeszytu odwiedzin.

Z poważaniem

Dyrekcja SP6