OGŁOSZENIE

logo6Informujemy, że  po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz  pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szkole Podstawowej nr 6 w terminie 22 października - 30 października 2020r. będą prowadzone zajęcia w formie zdalnej dla kl. 4-8. Oddziały przedszkolne i kl. 1-3 pracują w trybie stacjonarnym. Zajęcia zdalne będą odbywały się za pomocą aplikacji Teams. Podczas zajęć obowiązują szkolne Zasady korzystania z platformy Teams. http://sp6.edu.pl/index.php/office-365-zdalne-lekcje

Zarządzenie Dyrektora Szkoły

DECYZJE SANEPIDU

Informujemy, że decyzje Sanepidu dla Rodziców kl. 7a, 7d, 8c są do odbioru w siedzibie Sanepidu Pl. Kilińskiego 10.

INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY

logo6Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku z potwierdzonym dodatnim wynikiem testu na COVID -19 u dwóch nauczycieli i ucznia, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Mińsku Mazowieckim oraz zgody organu prowadzącego zawiesza zajęcia w formie stacjonarnej dla klas 6c i 8a w okresie od 13 do 18.10.2020 r. Zawieszone zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W związku z nowym przypadkiem koronawirusa zdalnym nauczaniem w okresie 15-18 października 2020r. zostają objęte również klasy 7a. 7d, 8c.

Informujemy, że w porozumieniu z Sanepidem decyzje dla Rodziców o kwarantannie będą do odebrania w szkole.

 

Dyrektor Szkoły

MASECZKI W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

Noś maseczkęSzanowni Rodzice, w związku z wprowadzeniem na obszarze całego kraju strefy żółtej, a co za tym idzie obowiązku noszenia osłony nosa i ust w przestrzeniach publicznych przypominamy, że od 12 października wszyscy uczniowie są zobowiązani zasłaniać nos i usta podczas pobytu w szkole wszędzie w przestrzeniach publicznych oraz w trakcie przerw. Nie ma takiego obowiązku podczas lekcji, udziału w zajęciach pozalekcyjnych i podczas pobytu w świetlicy szkolnej. Z obowiązku noszenia maseczki lub przyłbicy zwalnia zaświadczenie lekarskie lub orzeczenie o niepełnosprawności.

Prosimy również, aby Rodzice nie gromadzili się w wejściu do szkoły. Osoba, która ma do załatwienia sprawę w szkole powinna wpisać się do specjalnie przygotowanego zeszytu odwiedzin.

Z poważaniem

Dyrekcja SP6

BĄDŹMY NA BIEŻĄCO

miasto mińsk mazowieckiZachęcamy do zainstalowania aplikacji My Local News, by być na bieżąco z tym, co dzieje się w naszym mieście.

Komunikacja między administracją a mieszkańcami stanowi jeden z kluczowych elementów funkcjonowania samorządu. Mińsk Mazowiecki startuje z aplikacją mobilną „My Local News”, za pomocą której urząd będzie docierać do mieszkańców z istotnymi dla nich informacjami.

Mieszkaniec może odbierać na swoim telefonie komunikaty kierowane na teren całego miasta lub dedykowane tylko jego okolicy (na etapie instalacji wskazuje wybraną ulicę). Każdy użytkownik może zaznaczyć w aplikacji, jakie kategorie wiadomości mają do niego docierać.

Aplikacja dostępna jest bez opłat. Jedynym warunkiem jest posiadanie telefonu z systemem Android lub iOS. Żadna rejestracja imienna nie jest konieczna.

Polecamy również obserwowanie profili Urzędu Miasta na portalach społecznościowych:

www.facebook.com/MiastoMinskMazowiecki (Facebook)

@Minsk_Maz (Twitter)

@minsk_mazowiecki (Instagram)

PIERWSZE KROKI W APLIKACJI ---> POBIERZ str. 1 ----> POBIERZ str. 2

ZAPROSZENIE BURMISTRZA MIASTA NA PIKNIK MIEJSKI


Burmistrz miasta Mińsk Mazowiecki serdecznie zaprasza na Piknik Miejski z okazji 30-lecia samorządności dnia 4 października 2020r. w godz. 15.00-17.00.

Obejrzyj plakat

plakat sesja

KONKURS LITERACKI "ZABAWY DZIECIĘCE"

unnamedTowarzystwo Przyjaciół Ziemi Mińskiej zaprasza uczniów do udziału w konkursie literackim „Zabawy dziecięce”, który organizowany jest w ramach VI Dni Kultury Żydowskiej. Współorganizatorami przedsięwzięcia są : Miasto Mińsk Mazowiecki, Miejska Biblioteka Publiczna i Muzeum Ziemi Mińskiej.

REGULAMIN-->POBIERZ

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI RADY RODZICÓW_WRZESIEŃ 2020

Zebranie Rady RodzicówZapraszamy przedstawicieli Rady Rodziców z każdej klasy na pierwsze zebranie, które odbędzie się 22 września 2020 r. o godz.18.00 na sali gimnastycznej.

 

 

DOKUMENTY Z REKRUTACJI

skrzynka clip artDrodzy Rodzice uczniów klas,,0" i 1

Prosimy o przynoszenie do szkoły podpisanych dokumentów z rekrutacji i składanie ich do skrzynki znajdującej się przy wejściu do szkoły.

 

 

ZEBRANIA ORGANIZACYJNE Z RODZICAMI PO ROZPOCZĘCIU ROKU SZKOLNEGO, WAŻNE INFORMACJE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

logo6W pierwszym tygodniu nauki we wszystkich klasach (z wyjątkiem zerówek i klas I) odbędą się zebrania organizacyjne z rodzicami uczniów naszej szkoły, na które bardzo serdecznie zapraszamy wg przygotowanego harmonogramu.

HARMONOGRAM ZEBRAŃ ---> POBIERZ

WAŻNE DOKUMENTY DLA UCZNIÓW I RODZICÓW: