Organizacja szkoły 2010/2011

WSTĘPNA ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY
w roku szkolnym 2010/11

Godziny pracy szkoły: 7.00 - 19.00
Dyżury nauczycieli rozpoczynają się o godzinie 7.4 5
Godziny pracy świetlicy szkolnej: 7.00 - 17.00
Godziny pracy oddziału przedszkolnego:
- I zmiana - 7.30 - 12.30 lub 13.30
w dniu odbywania się zajęć religii
- II zmiana - 12.30 - 17.30 lub 13.30 - 18.30 w dniu odbywania się zajęć religii
Godziny zajęć dydaktycznych w klasach I - VI: 8.00 - 16.25


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

1 IX 2009 (środa) ...................................Rozpoczęcie roku szkolnego 2010/11
14 X 2010 (czwartek) ...............................Dzień Edukacji Narodowej
11 XI 2010 (czwartek) ..............................Święto Niepodległościowe - dzień wolny od zajęć
23 - 31 XII 2010 ............................Zimowa przerwa świąteczna
14 - 27 II 2011 ..............................Ferie zimowe dla woj. mazowieckiego
21 - 26 IV 2011 ............................Wiosenna przerwa świąteczna
5 IV 2011 (wt).............................Ogólnopolski Sprawdzian dla uczniów klas VI
2 V 2011 (pn)..............Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
22 VI 2011 (śr)..............................Zakończenie roku szkolnego 2009/10
23 VI - 31 VIII 2011 .......................Wakacje


KADRA PEDAGOGICZNA
w roku szkolnym 2010-2011
 1. Dyrektor szkoły - p. Zalewska Anna - nauczanie zintegrowane

 2. Wicedyrektor - p. Maciejec Renata - przyroda
 3. Kierownik świetlicy szkolnej - p. Lidia Ładno - przyroda

 4. Barys Marzanna - nauczyciel wychowania przedszkolnego
 5. Blacharska Lucyna - nauczyciel matematyki, wychowawca kl. VC
 6. Brygoła Elżbieta - nauczyciel nauczania zintegrowanego, informatyki, wychowawca kl. IIIC
 7. Cecotka Agata - nauczyciel matematyki wychowawca kl. VIB
 8. Czyż Elwira - nauczyciel przyrody, wychowawca kl. VA
 9. Czyżkowska Jolanta - nauczyciel wychowania przedszkolnego, wychowawca OB
 10. Dąbrowska Agata - nauczyciel nauczania zintegrowanego, wychowawca kl. IIC
 11. Domaradzka Małgorzata - nauczyciel nauczania zintegrowanego,muzyki, historii, wychowawca kl.IVA
 12. Engelbrecht Renata - nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy VB
 13. Filipczak-Maślanka Katarzyna - logopeda, reedukator
 14. Gorzałka Hanna - nauczyciel nauczania zintegrowanego, wychowawca kl. IIIB
 15. Grudzińska Marzena - nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy IVB
 16. Gugała Sylwia - nauczyciel wspomagający w klasie integracyjnej
 17. Jurczuk Ewa - pedagog, reedukator
 18. Kowalczyk Beata - nauczyciel w-f, wychowawca kl. IVC
 19. Krasnodębska Renata - nauczyciel nauczania zintegrowanego, wychowawca kl.IIA
 20. Kraus Agnieszka - nauczyciel nauczania zintegrowanego, wychowawca kl.IIB
 21. Królak Agnieszka - nauczyciel nauczania zintegrowanego, wychowawca kl.IIIB
 22. Kruś Magdalena - nauczyciel wspomagający w klasie integracyjnej
 23. Książek Agnieszka- nauczyciel nauczania zintegrowanego , wychowawca ID
 24. Kupiec Beata - nauczyciel nauczania zintegrowanego, wychowawca kl. IB
 25. Lalak Eliza - nauczyciel nauczania zintegrowanego, wychowawca kl. IC
 26. Leszczyńska Agnieszka- nauczyciel języka angielskiego
 27. Lipińska Olga - nauczyciel języka angielskiego,wychowawca kl. IVD
 28. Łodyga Agnieszka - nauczyciel nauczania zintegrowanego, wychowawca kl. IIID
 29. Mariańczyk Mirosława - nauczyciel wspomagający w klasie integracyjnej -IIA
 30. Mikulska Aleksandra - nauczyciel nauczania zintegrowanego, wychowawca kl. IA
 31. Katarzyna Mikulska &- nauczyciel rytmiki i muzykoterapii
 32. Emilia Padzik - nauczyciel języka angielskiego
 33. Perl Dorota - nauczyciel wspomagający w klasie integracyjnej IIIA
 34. Pessel Anna - nauczyciel świetlicy szkolnej
 35. Piekut Janina - nauczyciel religii, wychowawca kl. VIA
 36. Ks. Mariusz Przywoźny - nauczyciel religii
 37. Reczek Sebastian - nauczyciel w-f, instruktor pływania
 38. Roguska Wiesława - nauczyciel matematyki
 39. Rokita Tomasz - nauczyciel w-f
 40. Sałajczyk Beata - nauczyciel biblioteki szkolnej
 41. Sędek Magdalena - psycholog
 42. Suchodolska Grażyna - nauczyciel nauczania zintegrowanego wychowawca kl. IC
 43. Swatko Bożena - nauczyciel świetlicy szkolnej
 44. Syryjczyk Aneta - nauczyciel wychowania przedszkolnego w gr.0C
 45. Tomkiewicz Małgorzata - nauczyciel informatyki, plastyki, techniki, wychowawca kl. VIC
 46. Walendzik Sylwia - nauczyciel świetlicy szkolnej
 47. Wiktorowicz Aneta - logopeda
 48. Wróblewska Bogumiła - nauczyciel wspomagający w klasie integracyjnej VIA
 49. Zawadka Michał - nauczyciel w-f, gimnastyki korekcyjnej
 50. Zych Janina - pedagog specjalny


PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI SZKOŁY

 1. Anna Gawron - sekretarka, kadrowiec
 2. Edyta Krypska - księgowa
 3. Urszula Abelska - intendent
 4. Ewa Bakuła - pracownik obsługi
 5. Agnieszka Górska - pracownik obsługi
 6. Stanisław Górski - konserwator
 7. Małgorzata Kowalczyk - kucharka
 8. Małgorzata Krzyżanowska - kucharka
 9. Hanna Krzyżanowska - Korzeń - pracownik obsługi
 10. Monika Nowak - pracownik obsługi
 11. Ewa Podgórska - szatniarka
 12. Zuzanna Sitkowska - pracownik obsługi
 13. Agnieszka Trąbińska - pracownik obsługi
 14. Anna Zając - pracownik obsługi
 15. Barbara Zawadzka - pracownik obsługi
WYKAZ KÓŁ ZAINTERESOWAŃ


w klasach I - III

 1. Koło informatyczno - redakcyjne "Smyk" - A. Łodyga (2 godz.)
 2. Koło teatralne "Szósteczka" - H. Gorzałka (2 godz.)
 3. Koło recytatorskie - A. Królak (1 godz.)
 4. Koło taneczno-wokalne - A. Kraus (2 godz.)
 5. Koło plastyczne - A. Książęk (1 godz.)
 6. Koło artystyczne - A. Mikulska (1godz.)
 7. Koło ekologiczne - R. Krasnodębska (1 godz.)
 8. Koło profilaktyczne "Zdrowuś" - G.Suchodolska (1 godz.)
 9. Koło Małego Informatyka - E. Brygoła (1 godz.)

w klasach IV - VI

 1. Koło informatyczne - M. Tomkiewicz (1 godz.)
 2. Koło wokalne "Wesołe Nutki" - M. Domeradzka (1 godz.)
 3. Koło przyrodnicze - R. Maciejec, E. Czyż (2 godz.)
 4. Koło matematyczne VIA - W. Roguska (1 godz.)
 5. Koło matematyczne VIB - A. Cecotka (1 godz.)
 6. Koło matematyczne VIC - L. Blacharska (1 godz.)
 7. Koło polonistyczne - M. Grudzińska (1 godz.)
 8. Koło plastyczne - M. Tomkiewicz (1 godz.)
 9. U K S - W. Osica (1 godz.)
 10. U K S "Mazovia" - T. Rokita (5 godz.)
 11. Koło Warcabowe IV-VI - M. Zawadka (1 godz.)
 12. Klub informatyczny - E. Brygoła (1 godz.))
 13. Koło profilaktyczne "Zdrowuś" - G. Suchodolska (1godz.)
 14. Koło języka angielskiego - O. Lipińska (1godz.)

  Dodatkowo każdy nauczyciel prowadzi społecznie zgodnie z art. 42 KN 2 godz. zajęć tygodniowo o charakterze artystycznym, przedmiotowym, wyrównawczym lub opiekuńczym. ( 45 nauczycieli naszej szkoły będzie realizowało 90 godzin takich zajęć tygodniowo)


Ponadto w szkole prowadzone są zajęcia z zakresu terapii:

 • logopedycznej (20 godz.)
 • pedagogicznej (20 godz.)
 • psychologicznej (20 godz.)
 • reedukacji (8 godz.)

Dla klas integracyjnych IA, IB, IIA, IIIA i VI A przeznaczono dodatkowe zajęcia ( 10 godz. dla każdej klasy):

 • gimnastyki korekcyjnej (15 godz.)
 • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych (10 godz.)
 • reedukacji (10 godz.)
 • muzykoterapię (5 godz.)
 • zajęcia logopedyczne (10 godz.)WYKAZ ORGANIZACJI UCZNIOWSKICH


Samorząd Uczniowski - opiekun - Agnieszka Leszczyńska

 • Sekcja kulturalno-oświatowa - Bogumiła Wróblewska, Agnieszka Książek Beata Sałajczyk, Magdalena Sędek, Agnieszka Kraus
 • Sekcja porządkowa - Lucyna Blacharska, Elwira Czyż , Beata Kowalczyk Agata Cecotka, Emilia Padzik, Mirosława Mariańczyk
 • Sekcja sportowo-turystyczna - Małgorzata Domeradzka, Marzena Grudzińska, Tomasz Rokita, Michał Zawadka, Włodzimierz Osica
 • Mini - Samorząd Uczniowski klas I-III - Grażyna Suchodolska, Renata Krasnodębska, Hanna Gorzałka


Kronika Szkoły - Małgorzata Tomkiewicz, Elżbieta Brygoła, Aleksandra Mikulska

Opieka nad stronami internetowymi szkoły - Elżbieta Brygoła, Lucyna Blacharska, Agnieszka Łodyga, Renata Engelbrecht, Małgorzata Tomkiewicz

Gazeta Szkolna - Renata Engelbrecht, Olga Lipińska "Szósteczka", Agnieszka Łodyga "Smyk"

Opieka nad sztandarem - Janina Piekut, Dorota Perl, Katarzyna Filipczak-Maślanka Olga Lipińska, Agnieszka Królak , Beata Kupiec

Ceremoniał szkolny - Tomasz Rokita

Opieka nad sprzętem muzycznym i nagłośnieniem - Eliza Lalak, Małgorzata Domeradzka

Koło PCK - Lidia Ładno, Anna Pessel