OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/20

I. Osiągnięcia indywidualne   - naukowe i artystyczne:osiagniecia-17510

                         Etap ogólnopolski i wojewódzki

Osiągnięcia szkoły 2019/2020

Etap wojewódzki i ogólnopolski

Alicja Kraus kl. 6e – wyróżnienie w konkursie ekologicznym Mazowieckie krajobrazy”,

Anna Król kl. 6e – matematyczna olimpiada wiedzy Archimedes – 92%,

Katarzyna Chrust kl. 8b- II miejsce w IV Międzynarodowym Polsko-Ukraińskim Konkursie Literacko-Plastycznym “Poznaj Mój Kraj”. Kategoria: praca literacka

Etap powiatowy

Aleksandra Kozieł kl. 3a – konkurs nt. bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy – II miejsce,

Aleksander Wąsowski kl. 3a - II miejsce w XVII w Powiatowym Konkursie “Zdrowo i bezpiecznie”.

Julia Rogala kl.4b - II miejsce w XVII w Powiatowym Konkursie “Zdrowo i bezpiecznie”.

Kajtek Kraus kl. 2b - II miejsce w XVII Powiatowym Konkursie “Zdrowo i bezpiecznie”

Etap miejski

Anna Syryjczyk kl. 6b – mistrzostwa w warcabach 100-polowych – I miejsce,

Udział w wystawie plastycznej „Mój bohater” – Natasza Żukowska kl. 8b, Maja Kołodziejczyk kl. 6b, Zuzanna Kurdziel kl. 5a, Anna Król kl. 6e, Anna Lubaszka kl. 6a,

Martyna Ratyńska kl. 8b – konkurs kartka świąteczna Burmistrza miasta Mińsk Maz. – II miejsce,

Maja Kołodziejczyk kl. 6b - konkurs kartka świąteczna Burmistrza miasta Mińsk Maz. – wyróżnienie,

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

Sztafetowe biegi przełajowe

sztafetowe biegi przełajowe SZS - zespół dziewcząt– III miejsce w mieście, III miejsce w powiecie,

zespół chłopców - II miejsce miasto, II miejsce powiat, III miejsce region 

Piłka nożna:

piłka nożna dziewcząt SZS kl. 4-6 - II miejsce miasto, II miejsce powiat, awans do regionu

piłka nożna chłopców SZS kl. 4-6 - II miejsce miasto, III miejsce powiat,

piłka nożna dziewcząt SZS kl. 7-8 - III miejsce miasto, II miejsce powiat,

piłka nożna chłopców SZS kl. 7-8 - II miejsce miasto, III miejsce powiat,

Tenis stołowy:

tenis stołowy SZS: dziewczęta kl. 4-6 - I miejsce miasto;

chłopcy klas 4-6 - I miejsce miasto,

Mini-piłka siatkowa: I miejsce w Mistrzostwach Miasta Szkół Podstawowych chłopców 

Mini koszykówka: I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Szkół Podstawowych Chłopców zajęła drużyna w składzie:

Michał Stradczuk, Maciej Laskowski, Franciszek Gałązka, Jan Folcik, Jakub Kotek, Jakub Ruszpel, Eryk Kujawski, Braian Urbaniak, Tomek Wójcik, Szymon Popowski, Jan Dzięcielski, Piotr Krusiewicz 

Pływanie:

Rafał Wilczek - I miejsce w Mistrzostwach Miasta w Pływaniu stylem grzbietowym, I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Pływaniu stylem grzbietowym,

Michał Wilk -  III miejsce w Mistrzostwach Miasta w Pływaniu w kraulu,

Karolina Łastowiecka -  I miejsce w Mistrzostwach Miasta i Powiatu  w Pływaniu stylem grzbietowym, I miejsce w Mistrzostwach Miasta i Powiatu  w Pływaniu stylem klasycznym, I miejsce w Mistrzostwach Miasta i Powiatu  w Pływaniu stylem dowolnym,

Emilia Delegacz - III miejsce w Mistrzostwach Miasta i Powiatu w Pływaniu stylem klasycznym,

Kacper Paździoch - I miejsce w Mistrzostwach Miasta i Powiatu  w Pływaniu stylem grzbietowym, I miejsce w Mistrzostwach Miasta i Powiatu  w Pływaniu stylem klasycznym,

Igor Milewski - I miejsce w Mistrzostwach Miasta w Pływaniu stylem klasycznym