RADA RODZICÓW W R. SZ. 2018/2019

 

PRZEWODNICZĄCYPANI MARZENA STAL

ZASTĘPCA       - p. KATARZYNA KOSIŃSKA

SKARBNIK    - p. URSZULA DZIĘCIELSKA

SEKRETARZ  -  p.   ELŻBIETA CHOJECKA

 

KOMISJA  REWIZYJNA:

p. EWELINA BANDYCH - przewodniczący

p. OLGA MALINOWSKA - zastępca

p. IZABELA REDUCH -członek

 

Reprezentanci klas:

Ia - Beata Rzyszkiewicz

Ib - p. Katarzyna Wójcik

Ic - Urszula Dzięcielska

 

II a p. Magdalena Krusiewicz

II b p. Magdalena Mitura

II c - p. Rafał Czerechów

 

III a – p. Marzena Król

III b – p. Anna Królak

 

IV ap. Mariusz Chmielewski

IV b p. Katarzyna Kosińska

IV cp. Marzena Stal

IV dp. Monika Iwańczuk

 

V a- p. Monika Cyran

V bp. Dorota Chłopik

V cp. Ewelina Bandych

IV d – p. Olga Malinowska

IV e – p. Agnieszka Król

 

VI a – p. Barbara Plichta

VI b – p. Włodzimierz Trajer

VI c – p. Agnieszka Pleśniak

 

VII a - p. Urszula Ziemicka    

VII b – p.  Urszula Dzięcielska

VII c – p.   Marcin Szymański

 

VIII a – p.  Iwona Łukaszewska

VIII b – p. Agata Wysocka

VIII c – p. Mariusz Tkacz

VIII d – p. Krzysztof Piętka

 

O A - p. Katarzyna Dębek

O B - Magdalena Wójcicka

O C - p. Paulina Jagiełło

Numer konta Rady Rodziców

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIŃSKU MAZOWIECKIM

27 9226 0005 0010 0931 2000 0010

Opłata wynosi:
- jedno dziecko w szkole - 70 zł
- każde kolejne dziecko w szkole - 35 zł

 

Przy dokonywaniu wpłat w tytule płatności prosimy pdać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

 

 

 Regulamin Rady Rodziców ----->POBIERZ 

 


 


Plan pracy Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Mińsku Mazowieckim w roku szk. 2017/2018 -----> POBIERZ