Projekt Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

  W I sem. roku szkolnego 2016/2017 w szkole były również realizowane przedsięwzięcia w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Opiekunem projektu była p. Agnieszka Łodyga.

W ramach działalności biblioteki zostały zorganizowane dla uczniów:

-pasowanie na czytelnika dla uczniów klas I,

-konkursy plastyczne dotyczące wybranych pozycji książkowych dla klas 0-VI,

-konkursy literackie promujące własną twórczość dla klas II-VI,

-projekt edukacyjny w każdym oddziale w z wykorzystaniem księgozbioru,

-„Kwadrans z lekturą” – głośne czytanie książek dla kl. 0-III.

Świetlica szkolne przeprowadziła konkurs pięknego czytania dla uczniów dla klas I-III,

Dla rodziców zostało zorganizowane spotkanie na temat wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży.

Szkoła stale współpracuje z Miejską Biblioteką Publiczną oraz Biblioteką Pedagogiczną. Mając na względzie właściwą realizację planowanych działań zostały podjęte konsultacje w sprawie planowanych zakupu pozycji  książkowych z nauczycielami, uczniami i rodzicami oraz biblioteką publiczną..

Zadaniem biblioteki szkolnej było organizowanie wydarzeń służących popularyzacji i promocji czytelnictwa na obu etapach edukacji: będą to spotkania z twórcami literatury dziecięcej oraz organizowane konkursy. W październiku odbyło się spotkanie dla uczniów klas młodszych z pisarką p. Roksaną Jędrzejewską-Wróbel.

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wydarzeniach organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną takich jak:

-spotkania z pisarzami,

-lekcje biblioteczne,

-spotkania z ludźmi kultury,

-udział w konkursach.

W ramach projektu biblioteka wzbogaciła się o 799 woluminy literatury dla dzieci i młodzieży, w tym 15 % stanowi kanon lektur dla klas IV-VI, a 49% to książki dla kl. 1-3, wybrane przez nauczycieli naszej szkoły jako lektury. Zakupiono również 40 audiobooków oraz książki angielskojęzyczne. Łącznie wydano 15 000zł.