UBEZPIECZENIE DZIECI I MŁODZIEŻY

dzieci4

Informacja w sprawie ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej w roku szk. 2021/2022

Drodzy Rodzice,

Uprzejmie informujemy, że w nowym roku szkolnym 2021/2022 rodzice sami decydują o ubezpieczeniu swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków.

W obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych, z wyjątkiem ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia w sytuacji, w której szkoła organizuje wycieczkę zagraniczną lub wypoczynek za granicą (samodzielnie lub we współpracy z przedsiębiorcami zajmującymi się działalnością turystyczną).

Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być zawarta wyłącznie z woli rodziców.

ZAŁĄCZNIK (KOMUNIKAT MEN) ---> POBIERZ

 

UBEZPIECZENIE DZIECI I MŁODZIEŻY 2021/22

Informujemy, że Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 6 podjęła decyzję o ubezpieczeniu uczniów naszej szkoły przez firmę Wiener TU S.A.  

 logo WIENER

Jednorazowa składka na ubezpieczenie pierwszego dziecka od NNW wynosi 50 zł.

Ubezpieczenie drugiego i kolejnego dziecka uczęszczającego do naszej placówki - 50% zniżki (25 zł).

Realizacja świadczeń przez BIURO WANKO RF POLSKA Mińsk Mazowiecki ul. Kościuszki 28

 

Ubezpieczenie nie jest obowiązkowe. Rodzice mają prawo wyboru ubezpieczyciela.

 

 

Informacje nt. ubezpieczenia w roku szkolnym 2021/2022  w załącznikach podanych niżej: