OPŁATA ZA OBIADY

PŁATNOŚĆ ZA OBIADY ZA MIESIĄC CZERWIEC 2019!

W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego i potrzebą zamknięcia płatności za ten rok proszę o uregulowanie wszelkich zobowiązań z tego tytułu do końca roku szkolnego!

W związku z powyższą informacją wszelkie planowane nieobecności na obiadach można zgłosić tylko do 10 czerwca!  Po tym czasie odpisy nie będą uwzględniane.

Informacja odnośnie płatności za miesiąc czerwiec zostanie wysłana indywidualnie przez dziennik elektroniczny w dniach 11 - 12 czerwca 2019 r.