WIZYTA W MUZEUM ZIEMI MIŃSKIEJ

22  kopiaW dniu 2 października 2020 r. uczniowie z klasy VII e pod opieką wychowawcy Małgorzaty Tomkiewicz zwiedzili wystawę "Malując" Krzysztofa Rusieckiego w Muzeum Ziemi Mińskiej

 

 

Krzysztof Rusiecki to mińszczanin - malarz, grafik, rzeźbiarz oraz pedagog w Miejskiej Szkole Artystycznej.

W folderze wydanym z okazji wystawy artysta przekazuje: 

"Malując rozmyślam, hierarchizuję, przepisuję tablice wartości w magicznym rytuale poprawiania doskonałego świata. Jest to magia indywidualna. Ostatecznym wynikiem, dziełem powstającym w trakcie malowania, nie jest obraz, ale osoba malarza. Zawsze niedoskonała, utrzymana w swym człowieczeństwie dzięki zaklęciom magicznym, które malarz pamięta jedynie wtedy, kiedy maluje."

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21