PASOWANIE NA CZYTELNIKA 2020/2021

48 października 2020 roku uczniowie klas pierwszych SP 6 zostali uroczyście przyjęci w poczet czytelników, dla których biblioteka jest miejscem, gdzie kształtuje się u uczniów podstawy kultury czytelniczej i rozbudza zainteresowania czytelnicze.

 

 

 

Kontakt z książką dostarcza młodemu czytelnikowi wiedzy o świecie i ludziach, rozwija wyobraźnię, kształtuje właściwą hierarchię wartości, uwrażliwia na przeżycia i uczucia innych.

Pasowanie na czytelnika odbyło się dla każdej z klas pierwszych oddzielnie. W tym dniu uczniowie zostali zapoznani z regulaminem pracy biblioteki szkolnej i czytelni, poznali również zawartość księgozbioru biblioteki szkolnej.

Pierwszaki mogły zobaczyć książki liczące 198 lat, sprawdzić ile waży encyklopedia, albo obejrzeć najmniejszą książeczkę ze zbiorów bibliotecznych. Dzieci z przejęciem i zaangażowaniem uczestniczyły w konkursie sprawdzającym ich znajomość bajek i baśni. Wszystkie zagadki zostały rozwiązane i dlatego uczniowie mogli zostać uroczyście pasowani na czytelników SP 6. Na pamiątkę tego wydarzenia pierwszoklasiści otrzymali kolorowe zakładki do książek oraz dyplom.

2 1 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16