ŚLADAMI SIENKIEWICZA – SPOTKANIE Z HISTORYKIEM REGIONALISTĄ

WP 20170131 09 18 37 Raw30 stycznia 2017 r. z inicjatywy pani dyrektor SP 6 w Mińsku Mazowieckim, Anny Zalewskiej, przy współpracy z panem Leszkiem Celejem, dyrektorem Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim, w Szkole Podstawowej nr 6 w Mińsku Mazowieckim zorganizowano spotkanie połączone z prezentacją plansz edukacyjnych pt. Śladami Sienkiewicza. Swoją  obecnością zaszczycił nas pan Bogusław Niemirka, historyk regionalista, autor katalogu wystawy archiwalnej pod tymże tytułem, który przedstawił słuchaczom interpretację treści zaprezentowanych zbiorów.

 

Twórczość Sienkiewicza zawsze budziła wiele emocji. Pisarz pozostawił po sobie bogatą spuściznę literacką, w której zawarł polskiego ducha oraz miłość do ojczyzny. Podstawowym celem prelekcji była reinterpretacja dzieł Sienkiewicza i jego obecności w polskiej świadomości społecznej i dziedzictwie narodowym. Na Sienkiewiczu ciążą stereotypy zarówno ideologiczne, jak i estetyczne, a jego obraz podlega różnym zafałszowaniom. Zdaniem prelegenta, widoczna jest trwała obecność pisarza w różnych obszarach polskiego życia społecznego i kulturalnego.

Pan Niemirka  starał się w dostępny sposób przybliżyć słuchaczom nieznane fakty z życia noblisty, a także skupił się na próbie określenia miejsca twórczości Sienkiewicza w polskiej kulturze. Miłym zaskoczeniem dla wychowanków była informacja, że pisarz  pięć lat swego życia spędził w majątku Wyżyczyn, usytuowanym w pobliżu Mińska Mazowieckiego, i że z pewnością nieraz przejeżdżał przez nasze miasto, gdyż niegdyś Trakt Lubelski wiódł przez Latowicz, Siennicę i Mińsk Mazowiecki, a nie tak jak dziś – przez Ryki i Garwolin.Pan Bogusław przypomniał uczestnikom spotkania, że Sienkiewicz w  czasach, w których żył, był prawdziwym celebrytą. Jego książki trafiały do mas. Gość w barwny sposób mówił również o tym, jaką rolę odegrały cztery Marie w życiu noblisty.

Historyk zwrócił uwagę na wpływ biografii Sienkiewicza na twórczość autora. Wiele miejsc opisanych w Trylogii, to niemal dosłowne zobrazowanie okolic, w których bywał pisarz. Podobnie ma się z bohaterami powieści noblisty, którzy swoje pierwowzory mają wśród znajomych i krewnych Sienkiewicza. Ciekawostką dla uczniów była wzmianka o Wandzi Ulanowskiej, przybranej córce Bolesława Ulanowskiego, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, na prośbę której Sienkiewicz zdecydował się napisać powieść pt. W pustyni i w puszczy, i w której Nel Rawlison urodą i charakterem przypominała właśnie Wandzię.

Prelegent przypomniał zebranym, w jaki sposób kanon lektur szkolnych kształtuje obraz pisarza dziś. Zaznaczył również obecność Sienkiewiczowskich konwencji światopoglądowych w literaturze i różnych formach twórczości artystycznej. Mówił także o  różnych sposobach ich przyswojenia i transformacji.Dziś poprzez twórczość Sienkiewicza recypowane są wyobrażenia historyczne i kulturowe Polaków. Prelegent wyraźnie wyodrębniłbiografię twórcy, ukazał jego osobowość oraz w komunikatywny sposób mówił o dziełach i dokonaniach pisarza w perspektywie epoki.Dla wychowanków SP 6, której patronem jest Henryk Sienkiewicz, każde spotkanie z twórczością noblisty jest inspiracją do dalszej pracy. Prelekcja połączona z prezentacją plansz edukacyjnych wpisuje się w program wychowawczy szkoły skupiony wokół sylwetki zacnego Polaka, który jest trwałym wzorem do naśladowania. 

WP 20170131 09 06 37 Raw WP 20170131 09 12 15 Raw WP 20170131 09 17 30 Raw WP 20170131 09 17 39 Raw WP 20170131 09 18 37 Raw WP 20170131 09 18 51 Raw WP 20170131 15 09 14 Raw