"WSZEBORA" - NAJSTARSZA SOSNA W POLSCE

20180326 161313Podczas pierwszego wiosennego spotkania* członkowie kółka geograficznego wybrali się na spacer w poszukiwaniu wiosny. Uczennice klasy 7d, Natalia Konca i Weronika Szubińska wcieliły się w role przewodników.

 

 

Niebieski szlak turystyczny prowadzi przez znane zakątki, które jednak można odkryć na nowo. Warto dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy i nauczyć się patrzeć na otaczający nas świat „geograficznym okiem”. Nawet z pozoru znana okolica kryje w sobie wiele. Nazwy ulic wiążą się z historią, pobliski fragment lasu jest Obszarem Chronionego Krajobrazu*. Znana od dziecka Srebrna tworzy malownicze zakola, które więcej mówią o działalności rzeki niż schemat w podręczniku.

Celem spaceru był pomnik przyrody* - najstarsza sosna w Polsce, która od 14 października 2016r. nosi dumne imię „Wszebora”(staropolskie: „ta, która zawsze podejmuje walkę”).

Po drodze nadarzyła się okazja do zapoznania się z ogólnymi zasadami korzystania ze szlaków turystycznych. Można było także uświadomić sobie, dlaczego wszystkie śmieci bezwzględnie należy zabrać ze sobą zamiast zaśmiecać las oraz.. dowiedzieć się jak odróżnia się skałę od cementu. Zapraszamy na kolejne wycieczki. Liczymy, że z czasem będzie nas więcej!

Sabina Piechnik

20180326 161039 20180326 161057 20180326 161309 20180326 161313 20180326 161453 20180326 161632 20180326 161657 20180326 164155

*W środę, 21 marca rozpoczęła się kalendarzowa wiosna. We wtorkowe popołudnie, 20 marca, Słońce weszło w punkt Barana – rozpoczęła się astronomiczna wiosna

*Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

*Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów.