ZADANIA DO WYKONANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO (04.05.2020).

BUGS

Zadania do wykonania. Czytaj więcej...

 1. Proszę aby dzieci zapoznały się z nazwami produktów żywnościowych w j. angielskim ze str. 52, zad.1. W tym celu słuchają nagrania 2.35 (w załączniku). Dzieci w trakcie słuchania wskazują paluszkami usłyszane produkty i głośno powtarzają ich nazwy. Całe ćwiczenie mogą jeszcze raz powtórzyć innego dnia w celu utrwalenia nowych wyrazów.

2.Tłumaczymy  dzieciom że zwrot I LIKE  znaczy lubię zaś zwrot I DON'T LIKE znaczy nie lubię.

 Proszę aby dzieci nazwały postacie z zad. 1 str. 52 a następnie wysłuchały nagrania z załącznika 2.36 i połączyły produkty, które lubią (uśmiechnięta mina)  lub nie lubią ( mina wyrażająca obrzydzenie)  biedronka i gąsiennica.

3, Proszę by dzieci wykonały zad. 2 str. 53 z podręcznika. Jeżeli lubią jeść dany produkt samodzielnie zaznaczają uśmiech przy obrazku, jeżeli zaś go nie lubią jeść rysują smutną minkę. Po każdej takiej czynności dzieci głośno mówią np.

I like apples (Ja lubię jabłka) lub I don't like apples. (Ja nie lubię jabłek).

Praca domowa: Proszę by dzieci wysłuchały piosenki. Piosenka-->POBIERZ