KOMUNIKAT DLA RODZICÓW PRZEDSZKOLAKÓW (05.05.2020).

logo mm

Szanowni Rodzice, prosimy o zapoznanie się z poniższym komunikatem.

 

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW PRZEDSZKOLAKÓW
 
Szanowni Państwo
 
od 6 maja do 15 maja 2020 roku Przedszkola Miejskie
i oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Miasto Mińsk Mazowiecki
pozostają ZAMKNIĘTE.
Decyzja ta została podjęta po rozmowach z dyrektorami placówek i Komisją Oświaty Rady Miasta oraz po zebraniu przez placówki informacji od Państwa o zamiarze korzystania z wychowania przedszkolnego w najbliższym czasie.
Biorąc pod uwagę wszelkie zgłaszane wątpliwości,
mimo iż nasze placówki zgodnie z Wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego podjęły ogromny trud odpowiedniego przygotowania logistycznego i kadrowego placówek na przyjęcie dzieci, wspólnie z dyrektorami placówek zdecydowałem o zawieszeniu zajęć na czas oznaczony
w związku z wystąpieniem zdarzenia mogącego zagrozić zdrowiu wychowanków (stan epidemiologiczny).
Rekomenduję przyjęcie podobnych rozwiązań przez placówki przedszkolne i placówki opiekujące się dziećmi do lat 3, prowadzone przez inne podmioty na terenie naszego Miasta. Ostateczna decyzja w tej sprawie, biorąc pod uwagę spełnienie obowiązujących wytycznych, pozostaje jednak
w gestii organów prowadzących.
Kolejna informacja w sprawie przewidywanego terminu otwarcia naszych placówek zostanie przekazana Państwu 11 maja.
 
Burmistrz Miasta
Mińsk Mazowiecki
Marcin Jakubowski