ZAJĘCIA CZYTELNICZE

DSC08937

 

W związku z obserwowanym spadkiem czytelnictwa wśród dzieci wychowawczynie grup zerowych podjęły działania, które poprawiłyby zaistniałą sytuację. Zaczęłyśmy od uświadomienia rodzicom wagi tego problemu, po czym organizowałyśmy sytuacje sprzyjające rozbudzaniu potrzeb i zainteresowań czytelniczych uczniów.

 

 

W ramach zajęć prowadziłyśmy cykle czytelnicze, zakończone wykonywaniem pracy plastycznej. W odniesieniu do przepracowanego utworu literackiego odbywały się zabawy pantomimiczne lub darmowe. Dzieci nabywały umiejętność słuchania, wyrażania swojego zdania na wskazany temat, opisywania ilustracji oraz co ważniejsze nazywania emocji ,który dany tekst w nich wywołał. Odbywały się gry i zabawy słowotwórcze, zachęcające dzieci do prób samodzielnego czytania. Dzieci podejmowały próby recytacji wierszy. Ponadto zaprosiłyśmy uczniów z klas starszych, którzy czytali naszym Zerówkowiczom ulubione książki z dzieciństwa. W nasze przedsięwzięcie włączyła się również p. Bożena Swatko. Wszystkim bardzo dziękujemy i zachęcamy do czynnego uczestnictwa, ponieważ nasze działania będą trwały do końca roku szkolnego. Pamiętajmy, że kształtowanie pozytywnych wzorców spędzania wolnego czasu przez nasze dzieci zależy od tego w jaki sposób my ten czas spędzamy. Niech dzieci widzą nas czytających, czytajmy dzieciom, a późnij one będą nam czytały.

 

DSC08937 DSC08939 DSC08940 DSC08941 DSC08942 DSC09394 DSC09395 DSC09618 DSC09620 DSC09622 DSC09623 DSC09638 DSC09640 DSC09642 DSC09644 DSC09645 DSC09646 DSC09833 DSC09834 DSC09835 DSC09840 DSC09842 DSC09843 DSC09844 to zdjęcie