ZERÓWKOWICZE W MUZEUM

IMG 20180307 124935Całościowe wspieranie rozwoju dziecka to podstawowy cel wychowania przedszkolnego. W różnorodnych działaniach dydaktyczno-wychowawczych ważne miejsce zajmuje obszar edukacji społecznej. Realizowane treści dotyczą głównie rodziny i grupy, ale także miejscowości, środowiska lokalnego oraz Polski jako ojczyzny.

 

 

 

 

     Podczas poznawania otoczenia najlepiej sprawdza się zasada „od tego, co bliskie do tego, co dalsze”. Poza tym wiadomo, że nauce dzieci młodszych sprzyja bezpośrednie oglądanie i doświadczanie. Właśnie m. in. dlatego odwiedziliśmy Muzeum 7 Pułku Ułanów Lubelskich. Na początku marca cząstki historii naszego regionu „dotknęły” kolejno dzieci z grupy 0a, 0b, 0c. Zerówkowicze z zainteresowaniem oglądali takie eksponaty jak: mundury, broń, ordery i pamiątki kawalerzystów. Z uwagą słuchali opowieści kustosza - pana Artura - obrazowo przybliżającego trudne pojęcia, np. siodło, lanca, sztandar, dowódca. Niektórzy chłopcy wykazywali się znajomością tematu i dopytywali o szczegóły ( „Czy ułani tutaj mieszkali?”). Dziewczynki najbardziej zaciekawiły fotografie i piękne obrazy wiszące w każdej sali.    

   Zdecydowanie w centrum uwagi większości znalazły się informacje o koniach. Wszystkie dzieci opuszczały muzeum z bogatymi wrażeniami, niezależnie od tego, czy były tam po raz pierwszy, czy po raz kolejny. Uczestniczyły bowiem w wartościowym przekazie. Lekcje muzealne stanowiły doskonałą formę edukacji łączącej elementy historii z patriotyzmem lokalnym.

IMG 20180307 124935 IMG 20180307 125358 IMG 20180307 130032 IMG 20180307 130423 IMG 20180307 131022 IMG 20180307 131408 IMG 20180307 131829 IMG 20180307 131834 IMG 20180307 132636 IMG 20180307 132928 IMG 20180307 133036 IMG 20180307 133333 Zdjŕcie-0247 Zdjŕcie-0251 Zdjŕcie-0252 Zdjŕcie-0254 Zdjŕcie-0255