PROGRAMY POPRAWY STANU ZDROWIA DLA UCZNIÓW KL. I-VI

dziewczynkaSPZOZ W MIŃSKU MAZOWIECKIM

ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

„Poprawa stanu zdrowia w zakresie otyłości wśród dzieci z klas I-VI z terenu powiatu mińskiego”

oraz

„Poprawa stanu zdrowia w zakresie chorób kręgosłupa wśród dzieci z klas I-VI z terenu powiatu mińskiego”

współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014-2020.

 

Nabór uczestników rozpocznie się we wrześniu 2019 r. 

Rekrutacja została wydłużona do momentu zamknięcia listy kandydatów.

Plakaty do pobrania

 

Więcej informacji na stronie https://www.spzozmm.pl/projekty-unijne/