OGŁOSZENIE

logo6Informujemy, że  po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz  pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szkole Podstawowej nr 6 w terminie 22 października - 30 października 2020r. będą prowadzone zajęcia w formie zdalnej dla kl. 4-8. Oddziały przedszkolne i kl. 1-3 pracują w trybie stacjonarnym. Zajęcia zdalne będą odbywały się za pomocą aplikacji Teams. Podczas zajęć obowiązują szkolne Zasady korzystania z platformy Teams. http://sp6.edu.pl/index.php/office-365-zdalne-lekcje

Zarządzenie Dyrektora Szkoły