UBEZPIECZENIE DZIECI I MŁODZIEŻY

dzieci4

Informacja w sprawie ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej w roku szk. 2020/2021

Drodzy Rodzice,

Uprzejmie informuję , że w nowym roku szkolnym 2020/2021 rodzice sami decydują o ubezpieczeniu swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków.

W obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych, z wyjątkiem ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia w sytuacji, w której szkoła organizuje wycieczkę zagraniczną lub wypoczynek za granicą (samodzielnie lub we współpracy z przedsiębiorcami zajmującymi się działalnością turystyczną).

Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być zawarta wyłącznie z woli rodziców.

ZAŁĄCZNIK (KOMUNIKAT MEN) ---> POBIERZ

 

UBEZPIECZENIE DZIECI I MŁODZIEŻY 2020/21

Informujemy, że Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 6 podjęła decyzję o ubezpieczeniu uczniów naszej szkoły przez firmę Wiener TU S.A.  

Suma ubezpieczenia 16 000 zł. 

Jednorazowa składka na ubezpieczenie pierwszego dziecka od NNW wynosi 48 zł.

Ubezpieczenie drugiego i kolejnego dziecka uczęszczającego do naszej placówki - 50% zniżki

Realizacja świadczeń przez BIURO WANKO RF POLSKA Mińsk Mazowiecki ul. Kościuszki 28

 

Ubezpieczenie nie jest obowiązkowe. Rodzice mają prawo wyboru ubezpieczyciela.

logo WIENER

 

Informacje nt. ubezpieczenia w roku szkolnym 2020/2021  w załącznikach podanych niżej: 

 

Informacje nt. ubezpieczenia w roku szkolnym 2019/2020  w załącznikach podanych niżej: 

 

Ubezpieczenie w roku szkolnym 2018/2019  w linkach podanych niżej:

Ogólne warunki ubezpieczenia NWW w placówkach oświatowych firmy GOTHEAR