SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO

logo3W roku szkolnym 2022/2023 nasza szkoła przystąpiła do innowacyjnego projektu edukacyjnego Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo (SOC), który wspiera szkoły we wdrażaniu nowych technologii i higieny cyfrowej w edukacji. Projekt jest realizowany przez Fundację „Dbam o mój zasięg”.Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo to wspólnota uczniów, rodziców i nauczycieli, dla których wartością jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu. Troszcząc się o ów balans wpływamy pozytywnie na dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny całej społeczności szkolnej.

 

Czytaj więcej...