PRZEBIEG PRÓBNEJ EWAKUACJI W SP6

ewakuacjaPróbna ewakuacja została przeprowadzona w dniu 30 września 2020 r. o godzinie 10.00. Wzięli w niej udział pracownicy i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 w Mińsku Mazowieckim. Wyprowadzenie dzieci z sal lekcyjnych przebiegało bardzo sprawnie, w ciągu 3 minut i 30 sekund opuszczono wszystkie pomieszczenia. Kontrolę budynku przeprowadziło czterech pracowników szkoły. Miejscem zbiórki dla ewakuowanych osób było boisko.

 

straż

Ewakuację rozpoczęto po usłyszeniu trzech krótkich dzwonków. Osobą odpowiedzialną za sprawne przeprowadzenie ewakuacji w szkole był Społeczny Inspektor Pracy. Ćwiczenia przeprowadzone zostały pod nadzorem miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim.

Dyrekcji szkoły zostały zgłoszone stany liczbowe grup, które znajdowały się pod opieką nauczycieli. Łącznie ewakuowano 421 uczniów, 40 nauczycieli oraz 10 pracowników adm.- obsługowych tj. w sumie 471 osób. Ewakuacja przebiegała sprawnie i bez paniki. Po przeprowadzonej ewakuacji alarm odwołano, a zespoły klasowe pod opieką nauczycieli wróciły na lekcje.

Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było przypomnienie uczniom i pracownikom szkoły praktycznego zastosowania Procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia.

Bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze!