PASOWANIE NA CZYTELNIKA 2020/2021

4

 08 października 2020 r. uczniowie klas pierwszych SP 6 zostali uroczyście przyjęci w poczet czytelników, dla których biblioteka jest miejscem, gdzie kształtuje się u uczniów podstawy kultury czytelniczej i rozbudza zainteresowania czytelnicze. Kontakt z książką dostarcza młodemu czytelnikowi wiedzy o świecie i ludziach, rozwija wyobraźnię, kształtuje właściwą hierarchię wartości, uwrażliwia na przeżycia i uczucia innych.

 

 

 

Pasowanie na czytelnika odbyło się dla każdej z klas pierwszych oddzielnie. W tym dniu uczniowie zostali zapoznani z regulaminem pracy biblioteki szkolnej i czytelni, poznali również zawartość księgozbioru biblioteki szkolnej.

 

Spotkanie było okazją do pochwalenia się przez uczniów znajomością baśni, bajek czy wierszy dla dzieci. W tym dniu akcentowano również znaczenie książki, która nie tylko wprowadza w świat wiedzy i ciekawych przygód, a także jest świetną zabawą.

 

Przed pasowaniem na czytelnika uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie, w którym zobowiązali się, że zawsze będą dbać o książki. Na pamiątkę tego wydarzenia pierwszoklasiści otrzymali kolorowe zakładki do podręczników wykonane z brystolu oraz dyplom dla klasy potwierdzający przyjęcie danej grupy uczniów do grona czytelników.

 

Na zakończenie młodzi czytelnicy wypożyczyli swoją pierwszą książkę i w dobrych humorach udali się na lekcje. Mam nadzieje, że będą częstymi bywalcami biblioteki szkolnej, przyczynią się do propagowania czytelnictwa w naszej szkole, a rozwijając kompetencje czytelnicze odkryją własne możliwości oraz talenty i je twórczo wykorzystają w życiu.

 

 

 

       Bożena Swatko

 

 

2 1 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16