KONKURS PRZYRODNICZY

PRZYRODNICZY KONKURS FOTOGRAFICZNY

„ Jesień w obiektywie ”

jesień w obiektywie

 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 1-8.

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o ochronie przyrody i krajobrazie najbliższej okolicy wśród naszych uczniów.

Uczestnicy konkursu podzieleni są na dwie grupy wiekowe:

I grupa wiekowa - uczniowie klas I-III

II grupa wiekowa - uczniowie klas IV-VIII

Prace konkursowe należy przekazać do organizatorów konkursu w postaci wywołanego, kolorowego zdjęcia w formacie A4. Zdjęcia konkursowe muszą być wykonane na obszarze powiatu mińskiego.

Każde zdjęcie należy podpisać według wzoru:

imię i nazwisko, klasa, tytuł - nazwę miejsca, na którym wykonano zdjęcie.

 

Termin składania prac: 23.09.2021- 22.10.2021

 

Organizatorzy konkursu:

Pani Dorota Perl - kl. I- III

Pani Elwira Czyż – kl. IV-VIII