HUMOR A FUNKCJA WYCHOWAWCZA LITRERATURY

44Rozwijanie kompetencji czytelniczych to podstawowy cel lekcji bibliotecznych realizowanych w naszej szkole. Mam nadzieję, że każdy uczeń odwiedzający bibliotekę wychodzi z niej usatysfakcjonowany. Staramy się kształtować postawy czytelnicze od najmłodszych lat. Dzieci chętnie słuchają utworów humorystycznych, wesołych i śmiesznych.
Wywołanie przeżycia humoru redukuje agresję i pobudza u uczniów zdolność twórczą. 13 lutego 2024 r. miała miejsce w bibliotece lekcja czytelnicza, w której uczestniczyli uczniowie klasy 1 a. Wychowankowie zapoznali się z dwoma wierszami Jana Brzechwy (Kwoka, Koziołeczek). Utwory tego autora odznaczają się niepowtarzalnym humorem, a dodatkowo w każdym z nich można doszukać się treści dydaktycznych.

 

 

Wiersze poety rozśmieszają i bawią, a towarzyszący im humor pełni funkcję wychowawczą. Żartobliwy nastrój wierszy udzielił się słuchaczom. Pierwszoklasiści właściwie ocenili zachowania bohaterów: tytułowa kwoka, która uzurpowała sobie prawo do uczenia znajomych kultury i grzeczności, tak naprawdę sama nie znała zasad dobrego wychowania. Krytycznie została również oceniona przez wychowanków 1 a postawa zbyt surowego taty - kozła jak i sympatycznego a leniwego koziołeczka. Uczniowie zauważyli absurd przedstawionych w wierszach sytuacji.

Wyrazem ich umiejętności dostrzegania zabawnych stron życia był towarzyszący co chwilę śmiech. Dzieci dostrzegły momenty komiczne w przedstawianych utworach i trafnie konfrontowały je z rzeczywistością. Lekcji towarzyszył pogodny nastrój i mam nadzieję, że uczniowie zapamiętają, że należy być pobłażliwym wobec różnych przejawów śmieszności.

B. Swatko

 

 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 41 43 44 45 46 47 48 49