WYNIKI KONKURSU "ULMOWIE - RODZINA WCZORAJ I DZIŚ"

ULMOWIE

W grudniu uczniowie naszej szkoły zgłosili swoje prace na powyższy konkurs.
Cele konkursu:
1. Rozwijanie wśród dzieci, młodzieży empatii, wrażliwości i otwartości na drugiego człowieka.
2. Wzmacnianie wartości rodziny i jej znaczenia we współczesnym społeczeństwie.
3. Kształtowanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej uczniów.
4. Promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych plastycznie.

Tematyka prac konkursowych- wybrane pojęcia:

rodzina, miłość, zaufanie, przyjaźń, empatia na podstawie życia rodziny Ulmów.

 


Zainteresowanie konkursem było bardzo duże. Do siedziby Podkarpackiego Zespołu Palcówek Wojewódzkich nadesłano ponad 500 prac, nie zajęliśmy czołowych miejsc, jednak wyniki wewnątrzszkolne są następujące:

w kategorii klas I-III
1. Angelika Niedek klasa 2 d
2. Aleksandra Buga klasa 3b
3. Gabriel Swatko klasa 1a
w kategorii klas IV-VIII
1. Amelia Chabrowska i Julia MościckaVI a
2. Sandra Chabrowska Vc i Anna Mościcka VI a
3. Skrobisz Oliwia 4a
Dziękujemy uczestnikom, wkrótce rozdanie nagród.

 

 

U 1 U 2 U 3 U 4 U 5 U 6 U 7 U 8