Organizacja szkoły 2012/2013

WSTĘPNA ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY
w roku szkolnym 2012/13

 

Godziny pracy szkoły 7.00 – 19.00  

Godziny pracy świetlicy szkolnej  7.00 –  17.30

Godziny pracy oddziału przedszkolnego 7.30- 12.30 lub 13.30  w dniu odbywania się zajęć religii

 12.30- 17.30 lub 13.30  - 18.30 w dniu odbywania się zajęć religii

Dyżury nauczycieli rozpoczynają się o godzinie 7.45

Godziny zajęć dydaktycznych w klasach I – VI     8.00 – 15.30 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO


3 IX 2012 (pon.)  ......................................Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/13

14 X 2012 (nd.) …………….……..................………Dzień Edukacji Narodowej

1 XI 2012 (czw.) ………….……………..................Wszystkich Świętych dzień wolny od zajęć

11 XI 2012 (nd.) ………….……………..................Święto Niepodległościowe dzień wolny od zajęć

22 – 31 XII 2012 ......................................Zimowa przerwa świąteczna

28 I – 10 II 2013 ..................................... Ferie zimowe dla woj. mazowieckiego

28 III –2 IV 2013    .................................Wiosenna przerwa świąteczna

 4 IV 2013 (czw.).....................................Ogólnopolski Sprawdzian dla uczniów klas VI

1 V 2013 (śr.)  ………………..………..............….1 maja dzień wolny od zajęć

3 V 2013 (pt.)  ………………..…….............…….3 maja dzień wolny od zajęć

30 V 2013 (czw.)  ………………..……............…Boże Ciało dzień wolny od zajęć

28 VI 2013 (pt.).....................................Zakończenie roku szkolnego 2012/13

29 VI – 31 VIII 2013 ..............................Wakacje

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych:  2 XI 2012 (piątek), 2 V 2013 (czwartek), 

KADRA PEDAGOGICZNA

w roku szkolnym 2012/2013

 

1.Dyrektor szkoły -p.Anna Zalewska - nauczanie zintegrowane 

2.Wicedyrektor - p.Renata Maciejec – przyroda 

3.Kierownik świetlicy szkolnej - Lidia Ładnoprzyroda 

4. Greta Baltaziuk-Gałązka - nauczyciel języka polskiego, wychowawczyni kl. Vd

5. Renata Engelbrecht - nauczyciel języka polskiego, wychowawczyni kl. IVa

6. Marzena Grudzińska - nauczyciel języka polskiego, wychowawczyni kl. VIb 

7. Agnieszka Leszczyńska- nauczyciel języka polskiego i angielskiego

8. Olga Lipińska   - nauczyciel języka angielskiego, wychowawczyni kl. VId

9. Emilia Padzik – nauczyciel języka angielskiego

10. Lucyna Blacharska – nauczyciel matematyki, wychowawczyni kl. IVc

11. Agata Cecotka   – nauczyciel matematyki, wychowawczyni kl. Vc

12. Wiesława Roguska   – nauczyciel matematyki

13. Elwira Czyż - nauczyciel przyrody, wychowawczyni kl. IVb

14. Małgorzata Domeradzka - nauczyciel historii, muzyki, wychowawczyni kl. VIa

15. Małgorzata Tomkiewicz-nauczyciel informatyki, plastyki, techniki, wychowawczyni kl. Vb 

16. Elżbieta Brygoła – nauczyciel nauczania zintegrowanego, informatyki, wychowawczyni kl. Ic

17. Beata Kowalczyk - nauczyciel w-f, gimnastyki korekcyjnej, instruktor pływania, wychowawczyni kl. VIc

18. Sebastian Reczek – nauczyciel w-f, instruktor pływania

19. Tomasz Rokita     - nauczyciel w-f , trener piłki nożnej, prezes UKS

20. Janina Piekut - nauczyciel religii, wychowawczyni kl. Va

21. Ks. Mariusz Przywoźny- nauczyciel religii

22. Marzanna Barys - nauczyciel wychowania przedszkolnego, wychowawczyni gr. 0a

23.Jolanta Czyżkowska - nauczyciel wychowania przedszkolnego, wychowawczyni kl. 0b

24. Aneta Syryjczyk       - nauczyciel wychowania przedszkolnego, wychowawczyni kl. 0c

25. Hanna Gorzałka       – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawczyni kl. IIb 

26. Renata Krasnodębska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawczyni kl. Ia

27. Agnieszka Kraus   - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawczyni kl. Ib

28. Agnieszka Królak   - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawczyni kl. IIa

29. Agnieszka Książek - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawczyni kl. IIId

30. Beata Kupiec -       nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, reedukator, wychowawczyni kl. IIIb

31. Eliza Lalak   -         nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawczyni kl. IIIc

32. Agnieszka Łodyga – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, reedukator, wychowawczyni kl. IIc

33. Aleksandra Mikulska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawczyni kl. IIIa

34. Dorota Perl                 - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, reedukator, wychowawczyni kl. IId

35. Grażyna Suchodolska  - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawczyni kl. IIIe

36. Gugała Sylwia       - nauczyciel wspomagający w klasie integracyjnej  IIIb

37. Paulina Herman   - nauczyciel wspomagający w klasie integracyjnej  Ia

38. Magdalena Kruś-Rowicka - nauczyciel wspomagający w klasie integracyjnej  IIIa

39. Mariańczyk Mirosława – nauczyciel wspomagający w klasie integracyjnej  IVa

40. Bogumiła Wróblewska   - nauczyciel wspomagający w klasie integracyjnej  Va

41.Katarzyna Kosim-Mich - nauczyciel wspomagający w oddziale integracyjnym 0b

42. Justyna Kalinowska - nauczyciel wspomagający w oddziale integracyjnym 0a

43. Ewa Jurczuk - pedagog, reedukator

44. Magdalena Sędek     - psycholog szkolny

45. Katarzyna Filipczak- Maślanka  – logopeda, reedukator

46. Aneta Wiktorowicz         - logopeda

47. Katarzyna Śmigielska– nauczyciel rytmiki i muzykoterapii

48. Beata Sałajczyk         - nauczyciel biblioteki szkolnej

49. Ewa Gierat- nauczyciel świetlicy szkolnej, języka angielskiego

50. Anna Pessel    - nauczyciel świetlicy szkolnej

51. Monika Rokicka - nauczyciel świetlicy szkolnej

52. Bożena Swatko - nauczyciel świetlicy szkolnej

53. Sylwia Walendzik - nauczyciel świetlicy szkolnej

54. Czapska Elżbieta - nauczyciel wychowania przedszkolnego, wychowawczyni gr. 0d