SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO

logo3W roku szkolnym 2022/2023 nasza szkoła przystąpiła do innowacyjnego projektu edukacyjnego Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo (SOC), który wspiera szkoły we wdrażaniu nowych technologii i higieny cyfrowej w edukacji. Projekt jest realizowany przez Fundację „Dbam o mój zasięg”.Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo to wspólnota uczniów, rodziców i nauczycieli, dla których wartością jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu. Troszcząc się o ów balans wpływamy pozytywnie na dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny całej społeczności szkolnej.

 


 Będziemy rozwijali 7 obszarów Szkoły Odpowiedzialnej Cyfrowo:

 


⦁ Dostęp do aktualnej i rzetelnej wiedzy o nowych technologiach i problemach wynikających z ich nadużywania.
⦁ Kreatywne i bezpieczne włączenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w proces edukacji.
⦁ Podejmowanie działań w zakresie profilaktyki e-uzależnień oraz działań edukacyjnych zmierzających do redukcji szkód wynikających z korzystania z zasobów sieci.
⦁ Wspólne wypracowanie i wdrażanie zasad używania zasobów sieci na terenie szkoły.
⦁ Tworzenie kultury świadomego bycia poza siecią.
⦁ Nauka kompetencji przyszłości.
⦁ Realizacja projektów odpowiedzialnych społecznie.

Korzyści z dołączenia do ogólnopolskiej sieci Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo:


⦁ dostęp do innowacyjnego programu Szkoły Odpowiedzialnej Cyfrowo i bieżące wsparcie w jego realizacji,
⦁ udział w badaniu naukowym poświęconym relacjom w szkole,
⦁ bezpłatny dostęp do realizowanych diagnoz szkolnych oraz szeregu materiałów edukacyjnych z zakresu e-uzależnień, higieny cyfrowej i ważności relacji osobistych,
⦁ możliwość udziału w dedykowanych webinariach i konferencjach tematycznych realizowanych dla sieci Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo,
⦁ wsparcie w zakresie zarządzania mediami cyfrowymi w społeczności szkolnej,
⦁ dostęp do ogólnopolskiej społeczności Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo umożliwiający wzajemną wymianę doświadczeń.


.Zapraszamy do odwiedzania zakładki „Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo”!